ELS PROGRAMES PSICOPEDAGÒGICS

Emmarcats en el paradigma evolutiu estructurat per Cambrodí,  els Programes Psicohabilitatius i Psicopedagògics són una sèrie de propostes que dinamitzen el currículum per a millorar l’atenció de la diversitat de necessitats que presenten els alumnes i van dirigides a generar l’activació de la seva capacitat cognitiva en les persones amb dificultats.

Per als centres específics i les unitats específiques dels centres ordinaris es plantegen, a més a més, aquestes propostes psicopedagògiques articulades en forma de nivells i agrupacions lògic-evolutives, dirigides a facilitar el disseny de la resposta a les necessitats educatives de l’alumne.

LLEGIR MÉS

 

 

ELS CONTINGUTS

LLEGIR MÉS

ELS MECANISMES D’ACTIVACIÓ COGNITIVA

LLEGIR MÉS

ELS PROCESSOS D’AFIRMACIÓ COGNITIVA

LLEGIR MÉS