Partim d’una Metodologia o paradigma evolutiu propi fonamentat en 3 pilars o elements:
– Una Teoria explicativa de la construcció de la discapacitat intel·lectual i poder entendre la seva evolució-
– Uns Instruments d’avaluació de les competències dels menors, per a valorar les seves necessitats.
– Un Programa d’estratègies psicopedagògiques per a dinamitzar el currículum i orientar les respostes a les necessitats educatives.

I d’una sèrie de serveis d’atenció, formació i assessorament, basats en l’experiència i el coneixement.

LLEGIR MÉS