Els instruments d’avaluació creats pel Dr. Cambrodí i els seus col·laboradors contemplen les característiques i les dificultats dels subjectes amb n.e.e., faciliten la informació en termes útils per al professional que ha d’atendre aquestes dificultats i permeten situar al subjecte amb discapacitat intel·lectual en relació a unes edats evolutives referenciades al curs del desenvolupament normatiu.

Els tres instruments d’avaluació que oferim des de la Fundació Antoni Cambrodí seran descrits aquí amb una certa brevetat, atès que dediquem un apartat específic per abundar sobre cadascun d’aquests.

EL MÈTODE DIMENSIONAL CAMBRODÍ

LLEGIR MÉS

LES ESCALES D’OBSERVACIÓ SISTEMÀTICA

LLEGIR MÉS

L’INSTRUMENT D’AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES

LLEGIR MÉS