La Fundació Antoni Cambrodí ofereix diferents formats de formació (cursos, tallers, assessories, seminaris…) per a professionals que vulguin adquirir competències teòriques i pràctiques dels temes propis del nostre àmbit d’investigació i intervenció.
L’Equip de professionals de la FAC atendrem, a la pròpia institució o a altres llocs, les diferents demandes de formació que se’ns plantegin, de manera grupal o individual.
La formació per a l’avaluació, la interpretació i l’articulació del Programes Individualitzats, requerirà de diverses sessions formatives si es tracta del Mètode Dimensional i de les Escales d’Observació, donat que es treballa directament amb cada subjecte. La formació per al coneixement i aplicació del IACoBà, no requerirà de moltes sessions, donat que l’alumne treballa autònom i online).

 

PRÀCTICA COMPARTIDA

LLEGIR MÉS

 

ALTRES FORMACIONS QUE OFERIM

LLEGIR MÉS

C) Tallers sobre Sexualitat, Afectivitat i Diversitat Funcional:

a) Objectius bàsics dels Tallers:

  • Informar, sensibilitzar, promoure… el dret a la sexualitat i a la intimitat (en especial a persones amb discapacitat intel·lectual i/o amb greus dificultats motrius).
  • Promoure els serveis de:
  • Formació per a Professionals, Familiars i Persones amb diversitat funcional.
  • Assessorament i Orientació a persones interessades en aquests temes.
  • Supervisió i Control de casos i situacions relacionades amb aquestes necessitats.
  • Motivar estudis i recerques sobre el respecte a la intimitat, la sexualitat i l’afectivitat en persones amb diversitat funcional

b) Continguts dels Tallers:

.- Marc teòric:

1.- Evolució dels Models d’educació sexual. Concepte de sexualitat des del model integral.

2.- El fet sexual humà: sexuació, sexualitat, eròtica. Identitat sexual, rol i orientació.

3.- La sexualitat al llarg de la vida. Aspectes bàsics.

4.- L’educació sexual: l’escola, els professionals i les famílies. Models d’intervenció social.

 

II.- Reflexions, dilemes i ètica sobre sexualitat i intimitat:

1.- Mites i creences vers a les persones amb diversitat funcional.

2.- Conductes i situacions conflictives a gestionar pels professionals de suport.

3.- Sexualitat, afectivitat i reproducció humanes. Plantejaments ètics.

4.- Vídeos, exercicis, anècdotes, notícies. Casos reals i situacions a analitzar.

 

III.- Suggeriments:

1.- Eines i recursos de l’educació sexual per a millorar les atencions.

2.- Algunes idees i estratègies per a dinamitzar els suports i atencions.

3.- Possibilitat d’analitzar casos reals aportats pels participants (dificultats i propostes).

4.- Possibilitat de tramitar l’acompanyament íntim i eròtic (professionals acreditats).

  1. c) Modalitats dels Tallers i altres:

1.- Tallers per a Professionals vinculats i/o interessats: de 3 a 6 hores (segons nivells).

2.- Tallers per a Subjectes afectat i Famílies: de 2 a 4 hores (segons aprofundiment).

3.- Assessorament, orientació, supervisió…: de 1 a 2 hores (segons el cas/acords previs).

 

d) Altres consideracions:

1.- Aquestes formacions poden ser bonificades. Tramitació per empresa especialitzada.

2.- Assessorament, orientació, supervisió.. poden ser individuals (i màxim 3 persones).

3.- La Formació pot ser en grups participatius (entre 6 i 12 persones, segons acord previ).

4.- El lloc de realització dels serveis pot ser a la pròpia institució interessada o a la FAC.

5.- Cada servei s’analitzarà/acordarà amb responsables de la institució que demana a la FAC.

6.- El cost de cada servei s’acordarà a partir dels preus de mercat, nombre d’assistents, etc.