Les escales d’Observació Sistemàtica són un bon instrument avaluador en l’àmbit de l’Estimulació Precoç, per a la detecció i valoració de les dificultats que poden presentar els nens en els seus primers anys de vida. Els Drs. Cambrodí y Sastre articularen aquesta obra, d’aplicació individual, per a l’avaluació funcional del desenvolupament entre 0 y 3 anys evolutius.

Creades per avaluar a nadons i nens amb necessitats educatives especials, les Escales d’Observació Sistemàtica segueixen sent avui un instrument molt útil per avaluar el desenvolupament de tots els nens des del naixement fins als 3 anys i per a l’avaluació psicopedagògica dels subjectes (de 0 a 3 anys) que presenten riscos o retards respecte a la seva edat cronològica.

 

LLEGIR MÉS