Imatge relacionada

El nostre Equip de Professionals està format per: Psicòlegs/gues (experts en els àmbits clínic, infanto-juvenil i educatiu), Psicopedagogs/gues, Pedagogs/gues,  Graduats/des en Educació Infantil i Primària, Logopeda, Fisioterapeuta, Tècnic/a en Integració Social.

Des de la FAC-IPE oferim la possibilitat de que el nostre Equip Professional analitzi cada cas de manera particular amb la finalitat d’elaborar una resposta ajustada a la necessitat de cada nen/a o adolescent. L’Equip contribueix a donar una atenció de qualitat a la resposta que s’ofereix a cada nen/a i al seu entorn (familiar i escolar).

Serveis que oferim:

  • Avaluació i atenció psicopedagògica
  • Orientació, assessorament i disseny de respostes concretes
  • Reforç educatiu. Logopèdia. Fisioteràpia
  • Programa d’Autonomia Personal i Habilitats Socials
  • Formació, seguiment i supervisió
LLEGIR MÉS