L’estudi de les limitacions i la investigació sobre la pràctica psicopedagògica van portar al Dr. Cambrodí a plantejar importants conclusions científiques que exposà en el seu llibre “Principis de Psicologia Evolutiva del Deficient Mental”, Editorial Herder, Barcelona 1983. I en altres dos llibres, agrupats sota el tema “Psicologia de la Deficiència Mental”, queden exposats “El Procés de Deficienciació”, Editat per Caixa de Barcelona, Tarragona 1987; i “La combinatòria Relacional”, Editorial Pagès, Lleida 1990.

A partir d’aquests “Principis” articulà el seu denominat Procés de Deficienciació per a donar compte de la possible evolució que es produirà en la construcció de la intel·ligència de tot subjecte afectat per insuficiències, deficiències o discapacitats intel·lectuals si no intervenim de manera lògica i adient. Aquest “Procés” es basa en tres Criteris i en tres Seqüències.

 

CRITERIS

LLEGIR MÉS

SEQÜÈNCIES

LLEGIR MÉS