La Universitat Internacional Isabel I ofereix una àmplia oferta d’estudis, en les modalitats online i semipresencial, que comprenen: Graus i Dobles Graus oficials, Màsters oficials, Postgraus, Accés al Grau, Formació Professional i Formació continuada en diferents àmbits.

Aquests ensenyaments van dirigits a l’obtenció de títols de caràcter oficial i validesa en tot l’Espai Europeu d’Educació Superior. I també per a obtenir altres títols i diplomes que formen part de la seva oferta acadèmica.

Per àrees, aquests estudis es distribueixen així: Criminologia, Història i Geografia, Ciència i Tecnologia, Idiomes, Esports, Negocis, Dret, Nutrició, Educació, Psicologia.

 

ELS GRAUS OFICIALS PER FACULTATS

LLEGIR MÉS

ELS CENTRES ASSOCIATS

LLEGIR MÉS